Sunday, August 17, 2014

932. Thơ ĐINH CƯỜNG Đi hoang


Hoa Crape Myrtle trước hiên nhà
Ảnh PCH –  August 16, 2014Còn yêu một thuở đi hoang
Thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya
( Tuệ Sỹ )


Mấy ngày nay như đi hoang
khuya trên xa lộ chập chùng sương giăng

khi trưa qua Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Thế Toàn nấu phở cùng nhau ăn

từ ngày Xe Lửa chạy làng
gặp lại bạn nhắc bàn dài phía trong

nơi bàn đó đã thong dong
quanh bàn cờ tướng. nhiều người ra đi

biết làm sao biết nói chi
đổi thay là chuyện lưu ly khóc cười

vẫn đi về phía mặt trời
lặn sao rồi lại sáng ngời sớm mai

nghĩa là còn thở hôm nay …

Virginia, Aug 17, 2014
Đinh Cường 

- Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Thế Toàn - Nguyễn Tường Giang - Đinh Cường
( sau deck nhà NMH , Aug 17, 2014 )