Sunday, August 17, 2014

931. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Đàn thư / Mang theo cùng

đ à n  t h ư

khi về
thần thái như mơ
với trăng khải độc
với tờ nhương thư
với mưa
lặng ở tâm từ
cái ác bất tác
cùng dư tiệp.          đời
khi về
thoáng hiện nhan soi
nét hương đã dúm
nét cười vẫn hoa
tình tang
đâu ở mù lòa
đàn thanh sủng
ứng
cùng da thịt này

8.2012mang đi cùng

khựng lại nỗi đau.  hứng.  chờ
việc phải đến cũng như hơ lửa tàn
ví dầu.  ấm chút quan san
cũng xin bình tọa
nghe đàn khiếu âm
điện ở đâụ  lóa.  trăng bầm
mùa rơi hột .  lá.  ngoài tâm cửu hằng
miệng cười còn nhớ giung giăng
nên thơ tình cuối cũng bằng lòng cho
mạch suối.  chìm.  như ánh tro
mênh mang xám sắc
chuyện trò ôn nhu
sống.  mang đi cùng.  ngục tù
mưa ngoài khe ải
oan vu nghiệp trùng

19/7/2014
hoàng xuân sơn


Về phía mặt trời lặn - Ảnh PCH – Scibilia, August 16, 2014