Saturday, August 16, 2014

930. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa thứ bảy


Hoa Crape Myrtle trước hiên nhà
Ảnh PCH –  August 16, 2014Trưa ngưng vẽ phone thăm Nguyễn Xuân Thiệp
gặp lúc đang ăn cơm ở quán cùng Nguyệt Mai
và con trai Andy. Nguyệt Mai ở Ohio qua Dallas
thăm con đã đổi từ Richmond về làm dưới đó
( nhớ không Andy và Mae ăn hết mấy cọng giá sống
bây giờ phở Xe Lửa đã đóng cửa, chủ mới thay
cũng vừa đóng cửa luôn...nhớ cháu Kim con gái
giống mẹ và Khanh hiền lành nói bã cứ computer... )

trưa mùa hè dễ chịu năm nay không nóng lắm
mới nhận @ ba nó gởi hình hai cháu nội đang đi
biển chơi trước khi vào học lại. mới đó mà đã
mùa tựu trường. lại từng đoàn xe bus vàng rất oai
đưa bảng stop ra là xe dừng lại hết. Pham Cao Hoàng
nghiên cứu đâu nói Virginia này đầu tư giáo dục rất kỹ

chiều nay đi dự tiệc nhà anh chị Nguyễn Tường Đằng
đãi các món ăn Huế. anh phone nói vậy. chị Đằng ngưòi
Đà Lạt lâu năm. anh Đằng nói anh là r Đà Lạt. sẽ gặp
anh chị Nguyễn Tường Giang ở đó. vui thôi. cuối tuần

bức tranh mấy ngày nay đang xong là khoảng không gian
xám hồng nâu nhẹ. có thể lại là một nostalgia. nostalgia.
biết làm sao hơn khi tuổi về già hay ngồi bâng quơ nhớ lại
cả khi xem bức hình chụp đồi cỏ mây hồng và mây trắng …

Virginia, Aug 16, 2014
Đinh Cường

- Bố cục xám
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong 6 - 2014

- Paris xám
sơn dầu trên canvas 20 x 50 in
dinhcuong 5 - 2014

Nhà trong rừng Scibilia - Ảnh PCH - June 2014