Saturday, August 9, 2014

915. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẽ Vu Lan


Ảnh PCH – Virginia, July 2014gởi hương hồn Thầy Cô Tôn Thất Đào [1]


Ngồi bên cô hơn mười năm truớc
giờ cô về theo thầy. mộ bên chùa Sư Nữ

thầy dạy tôi mấy nét chì than
buổi đầu dựng hình còn bỡ ngỡ

nhớ sao mẫu đứng. mùa đông lạnh
phải bỏ thêm lồng ấp bên người

chiếc lồng ấp nhớ hoài than lửa
bóng dáng thầy nhớ hoài năm xưa

nhìn lại ảnh cô như bao bà mẹ
hơn tám mươi. ngồi rất thảnh thơi

thưa với cô: với dáng cô ngồi
thời thiếu nữ thầy vẽ cô mấy bức

cô chỉ tranh trên tường giờ đã mục
lặng lẽ tôi buồn xin thắp cây nhang

ngày lễ vu lan nhớ cô như mẹ
mẹ tôi hiền quá đỗi. thương con

gởi từng ống màu cho tôi ra Huế
hôm nay nặn màu tôi vẽ Vu Lan …


Virginia, Aug 9, 2014
Đinh Cường

[1] Tôn Thất Đào (1910–1979)
Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương 1937
Giám đốc trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế 1957 – 1966

Bà Tôn Thất Đào tên thật Lê Khắc Ngọc Đại  (1918–2002) 


- Sen trắng
sơn dầu Tôn Thất Đào 

- Bà Tôn Thất Đào - Đinh Cường 
Gia Hội - Huế 2000