Saturday, August 9, 2014

914. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN En attendant / Cuốien attendant . . .

             
             
tôi làm gì                      
làm gì được cho bạn                            
bây giờ

trong hầm tối
cuối hẽm cụt
người ta vẫn sống bàng quang
tin tức thời sự nóng bỏng
quả bóng lăn
mỏi mòn trang tự truyện

tôi ghét đợi chờ
sự chờ đợi nào cũng treo một bản án
cho tất cả người hiện diện
vậy mà bạn bình thản một cách lạ lùng
khiến điều quan ngại
và môi trường tương tế loanh quanh
loành quành lố bịch

[tôi ba hồi gà mắc đẻ
nuốt dây thun
gà chết không dám nhìn sự thật
một cú bốc phôn cũng treo trả phập phồng]
đến lạ lùng sự bình thản của bạn
ờ.  việc gì tới thì tới
lý và lẽ
cũng như bụi và rác

22 juin 2014


c u ố i

sao tôi sợ chữ cuối
chặng cuối đường
                      cuối
chiều
mà vẫn phải nghĩ về
vẫn phải viết
nét sổ ngang.  đời trên con dốc
cứng
[vẫn phải lý tới lẽ đối đầu]
sinh
diệt
bạn tôi lần lượt
kẻ bệnh người đi
cuộc trùng phùng bên kia bên này
ải biên
và những tấm niên bài lần lượt treo gióng
hàng.  rơi vào         khớp
biết nhìn đâu ra người cuối khúc cuối bãi              lười
the last man standing.  xóa mù dĩ vãng
mở đàng cuộc hiện sinh

đừng tin bất cứ gì đồn thổi
tôi sống.  tôi sống.  tôi đương sống bạn ơi
bạn hãy sống cùng tôi
cùng nỗi sầu
bất tuyệt


21 juin 2014
hoàng xuân sơn