Friday, August 8, 2014

913. Thơ ĐINH CƯỜNG Mất hút


Ảnh PCH – Burke, August 2014Gởi NXH,

Vẫn chiều im rừng xanh bóng cây
bóng mây kia thấp xuống thêm gần

đóa hoa trắng nhỏ tình vô lượng
nhắm mắt như nhìn qua sát na

sát na thôi qua bờ bỉ ngạn
bạn ơi nằm lim dim câu kinh

vẫn chiều tôi ngồi garage vẽ
cả bầu trời mênh mông mênh mông

bỗng thấy một đàn chim cánh nhỏ
lượn chao rồi mất hút khi nào …

Virginia, Aug 8, 2014
Đinh Cường

- Dấu hai bàn tay Nguyễn Xuân Hoàng 
Phan Nguyên blog

- Hoa trắng 
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in 
dinhcuong 6 - 2014