Thursday, July 31, 2014

896. Thơ LỮ QUỲNH Giấc mơ hải âu


Chim hải âu (Ảnh internet)Tặng chị Yến và Trần Hoài Thư


đêm đủ dài cho một giấc mơ
bầy hải âu la đà mặt biển
ngày tuổi  xanh
rồi ngày không còn trí nhớ

vẫn bầy hải âu
có con nào đã rời bầy
trong giấc mơ không thấy.

Lữ Quỳnh

June 5, 2014


Nguyễn Ngọc Yến - Trần Hoài Thư
Photo by Kayla - Virginia 2012