Thursday, July 31, 2014

897. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều thứ năm


Đồng cỏ trong xóm tôi - Photo by PCH - Scibilia, July 2014

gởi Phan Anh Dũng


Người bạn ở Richmond thủ phủ của Virginia
lái xe về ghé thăm. anh nói bị kẹt xe mất đến
ba tiếng. cùng kéo nhau qua Starbucks ngồi
đưa phone cho anh thăm Phạm Cao Hoàng

anh nói vào xem blog Trần Thị Nguyệt Mai
vào xem  blog Phạm Cao Hoàng rất thích
anh cũng có làm website Cỏ Thơm công phu
thì ra bây giờ là sinh hoạt trên những trang web...

cũng vui thôi. nhanh chóng nhìn chữ nhìn hình
tôi vẫn thích những bức hình chụp Scibilia xóm tôi
đồng cỏ thì xanh. mây thì vần vũ. mây và tôi như
có nhiều tâm sự. không thấy gì chỉ thấy có mây trôi [1]

chia tay người bạn. bạn qua thăm mẹ. còn mẹ là nhất
nhớ xưa hay đọc bông hồng cài áo của Thầy Nhất Hạnh
những ngày mùa hè bông crape myrtle nở hoài không tàn
một người vẫn đi về trên con đường rừng. luôn nhớ mẹ...

Virginia, July 31, 2014
Đinh Cường

[1] thơ Hoài Khanh

- Phan Anh Dũng - Đinh Cường 
Starbucks Coffee - Burke - July 31, 2014

- Mùa hoa quỳ rừng 
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in 
dinhcuong 6 - 2014