Saturday, July 26, 2014

884. Thơ ĐINH CƯỜNG Hồn tôi bay


ĐINH CƯỜNG
Hồn tôi bayHãy viết như là âu yếm chữ
Như đang tình tự với trần gian
( Trân Sa )


Va ngưng v xong .tay lên phím gõ
như thói quen .chưa biết viết gì đây
đng như my tng màu chôn dưới lp
xám xanh kia như sa mc bun tênh

tay c gõ ch gì đây ni tiếp
rng ti ri đâu thy bóng hình ai
tiếng chim kêu rt nh  bên ngoài
như r ta theo ánh sao va mc

màu và ch hai bên như có khác
nhưng làm sao ct nghĩa được đây
ch có Sơn Núi may ra mi thy
Ô hay. Trăm năm vn hn tôi bay... [1]


Virginia, July 26, 2014
Đinh Cường

[1] Tịnh Khẩu – Nguyễn Đức Sơn


- Nguyễn Đức Sơn 
thời còn chạy chiếc mini ...
( ảnh DC )