Sunday, July 27, 2014

885. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng qua chùa Hoa Nghiêm


Chùa Hoa Nghiêm  (Virginia) - Ảnh PCH - 27.7.2014
cho cháu Jenna Hai bàn tay họa sĩ
hai bàn tay thiên thần
mái chùa che bóng mát
cho tâm hồn thanh tao

này thiên thần kia ơi
áo lam màu đạm bạc
sáng ngời Quán Thế Âm
sáng ngời hương đạo hạnh

hai bàn tay họa sĩ
vin nhẹ vai thiên thần
hai bàn tay thiên thần
như búp sen chớm nở

sáng qua chùa Hoa Nghiêm…


Đinh Cường


Virginia, July 27, 2014
 

Chân dung Đinh Cường
Photo by PCH - July 27, 2014

Đinh Cường và Jenna (8 tuổi), con gái của Thiên Kim
Chùa Hoa Nghiêm, sáng chủ nhật, 27.7.2014 (Ảnh PCH)