Friday, July 25, 2014

883. Thơ ĐINH CƯỜNG Buồn hoang


Một con đường ở Little Saigon (CA) - Ảnh internet


buồn hoang đến nửa thời thơ dại
trong những chiều ai mang áo phơi
( Trần Dạ Từ )


Nh trưa ngi vi nhau quán n
hành lang khói thuc tha h bay
na thế k . Trn D T vn vy
vn vui như li ca Santa Barbara :

Và nng. Nng tái sinh trên môi em.
Môi rượu chát. Và tái sinh tái sinh …[1]
đúng là bn đã tái sinh qua bao tù đày
qua bao gian khó đ có trưa hôm nay

ngi vi nhau ung hết my chai bia
k đã qua được nhng ln vào bnh vin
T và Nhã hai người bn tôi quý
nhng ngày xưa Xóm Lách mt mùng

và Huế ngày xưa. chuông Chùa Linh M
Tiếng chuông đến và đi ch mình tôi thy
Ch mình tôi nhìn thy tiếng chuông tan [2]
tiếng chuông theo tình bn ni bun hoang ...

Virginia, July 25, 2014
Đinh Cường

[1] Santa Barbara, Tái Sinh, California 2010
Trần Dạ Từ – Nụ Cười Trăm Năm
tuyển tập ca khúc  - CungDo edition 2011
Việt Báo Foundation

[2] Tiếng Chuông Thiên Mụ
Nhã Ca Thơ – Vietbook, USA 1999


- Nhã Ca 
  par mémoire - dinhcuong 2012


- Trần Dạ Từ 
   par mémoire - dinhcuong 2012


- Đinh Cường - Trần Dạ Từ 
  California -  July 4, 2014