Thursday, July 24, 2014

881. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhớ Nguyễn Minh Diễm.một thời Đà Lạt


ĐINH CƯỜNG
Nhớ Nguyễn Minh Diễm.một thời Đà Lạt

Nhà báo Nguyễn Minh Diễm 
(1943 - 2014)Và con dc đường Duy Tân y
làm sao quên . tôi cho mu ch romain
đ Dim thuê th k bng hiu
tim sách Nhân Văn . nơi sau đó
nhiu anh em bn bè văn ngh lui ti.

Lê Uyên và Phương đã hát  đó
có Trnh Công Sơn và Thế Uyên
nh không Nguyn Xuân Thip
người bn thân nht ca Dim
nhng năm tháng Đà Lt bn bè tht đp

nhng năm tháng chiến tranh
mùa hè đ la 72. trên thành ph
cao rc r rét mướt y.Thanh Tâm Tuyn
đã viết Mt Ch Nht Khác .va in
xong là tháng tư by lăm tan tác. lon lc ...

bây gi Nguyn Minh Dim đã vĩnh vin
chào Đà Lt .chào Virginia. chào bn bè .
êm thm ra đi . Om mani padme hum . tôi thm nim
mt ngày hay tin hai người tôi yêu quý mt [1]Virginia, July 24, 2014
Đinh Cường

[1] Quỳnh Giao và Nguyễn Minh Diễm
mất cùng ngày 23 -7 - 2014 . Quỳnh Giao
mất 3 giờ sáng . Nguyễn Minh Diễm mất 3 giờ chiều .


- Đàlạt trong trí nhớ 
sơn dầu trên carton 16 x 20 in 
dinhcuong