Thursday, July 24, 2014

880. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Nắng dương cầmẢnh internetTưởng niệm nữ nghệ sỹ Quỳnh Giao


Tháng By nng dương cm réo rt
Ngón tay người n mt tri bông
Bông biêng biếc bông trng ngn tâm tướng
Hc vàng bay hay hn người mênh mông

Tháng By nng dương cm nghiêng xung
Tiếng hát người ghé li thm xưa
Trưa đng bóng sóng v đâu bin vng
Thương ngàn trùng âm vang tan hay chưa

Tháng By nng dương cm rưng n
Trái tim người tươi lm mùa xưa
Hương quỳnh giao hương ca tri lãm thúy
Vườn trn gian đàn xanh hơn xa hơn

Tháng By nng dương cm mun khóc
Dung nhan người còn li lá bay
Tri thp xung tri cao lên níu bóng
Xin chào nhau bi âm trong lòng tay…


Nguyễn Lương Vỵ
23.07.2014