Tuesday, July 22, 2014

874. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa


ĐINH CƯỜNG
T r ư a


Mái nhà yên bóng trưa
Ong hút chùm hoa cải
( Huy Cận )


Rng rơi dăm chiếc lá
theo làn gió ban trưa
người ngi xem bóng qu
đ dài sân c xanh

bóng mình thu nh li
trên đm màu bun tênh
mùa này hoa crape myrtle
trng hng trong nng hanh

xóm ban trưa vng lng
mây trng đùn xây thành
gi này không biết bn
có ra rng Scibilia

có ra cùng mây bay
ngang qua cây cu g
ngang qua dòng sui nh
nh gì không Trm Hành …


Virginia, July 23, 2014
Đinh Cường


- Hoa Crape Myrtle
( ảnh internet )