Tuesday, July 22, 2014

873. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Ẩn hoa / Bay hoa


Ảnh internet


ẩ n  h o a   

áo mù. xây xẩm tương lai
em đeo tràng hạt
rơi vài tiếng chim
bóng tăm. ngậm nắng đi tìm
mùa khương nhiệt
với lim dim. phục hàng
qua đồi vĩnh thụy đa đoan
dấu sương còn óng
lệ hoàng cung xanh
khói hương
điềm chỉ cấm thành
yếm mây thắt giảo
đoạn đành vân nương
ảo niêm. một bận xâm hường
hoa còn ẩn mặt
giữa thương tiếc
cùngb a y  h o a

chui vào lồng lộng hoa bay
đứt đuôi bóng ngọ
rụng ngày vân vi
kiều oanh vắt vẻo xuân thì
hớ hênh con rối
cực kỳ hoan châu
bình nguyên tọa xuống trăng lầu
đàn tru một góc rầu rầu
nỉ non
banh thây ngực náo chưa tròn
mà thơm chín lựng
quả non sườn đồi
chui đầu cửa tứ giong chơi
một hôm đụng độ thức cười viễn lai


HoàngXuânSơn
2010


Tranh họa sĩ Thanh Hồ (Nha Trang)