Friday, July 4, 2014

846. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Gardien des étoilesẢnh internet


người canh chừng những vì sao
vẫn để ngôi trời rớt xuống
văn xương
đâu khúc luyến ngân mùa giã biệt
lá số màu tía còn in dấu
bông hoa vàng
lãng hương qua miền di cảo
sao giát ánh lên cửa huyền vy
biến một khoảng rừng đắc lộ

đi đi những vệt chân thảo nguyên
còn mớ đường xanh trên từng cây số
con chim màu đỏ núp trong bụi lùm
đếm từng cột mốc
hồ như những chú còng ngoài hang đá
du di luồng.   và xác sao nằm phơi cát
đời vẫn thức ảo cùng sương phố
đêm.  vừa mới khuya


hoàng xuân sơn

22 juin 2014