Saturday, June 28, 2014

835. MẶC LÂM Phạm Cao Hoàng và bài thơ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
PHẠM CAO HOÀNG
VÀ BÀI THƠ HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
Bài viết của Mặc LâmBấm vào ảnh dưới đây để nghe
bài viết của Mặc Lâm (Biên tập viên đài RFA):

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/poet-pham-cao-hoang-ml-06282014075856.html/VHNT06282014.mp3/inline.html

Nguồn: RFA  (Radio Free Asia)