Saturday, June 28, 2014

836. Thơ ĐINH CƯỜNG Đơn Dương nostalgia


ĐINH CƯỜNG
Đơn Dương nostalgia

để nhớ nhà thờ Dran
Mảnh bố tải dán trên giấy plast sơn dầu 20 x 22 in
7-2013


gởi Nguyễn Dương Quang


Thì nghe mấy tiếng chim chiều
biết ra đã tối. rừng xiêu dáng nằm

người về trong cõi trăm năm
ngồi trên đá dựng.vết bầm khắc sâu

núi non kia cũng tang bồng
theo mây trắng cứ thong dong bay về

người trong tranh dáng quý phi
hay em đài các. mệt nhừ vết sơn

chút màu mây.chút núi non
thì ra nỗi nhớ vẫn còn Đơn Dương …

Virginia, June 28, 2014
Đinh Cường


- Đốm lửa chiều đồi núi 
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
dinhcuong


Nhà thờ miền đồi núi
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong