Monday, June 23, 2014

826. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẫn mây tháng sáu


ĐINH CƯỜNG
Vẫn mây tháng sáu


nắng mùa mưa Bàn Cờ Tân Định
lý em ngồi theo kiểu đời xưa
( Cao Đông Khánh )


Vẫn mây tháng sáu cùng cơn gió
như tiếng đàn rung muôn lá xanh
vẫn một người đi về trước ngõ
xóm im. nhớ tiếng động Bàn Cờ

xóm im. nhớ những chiều Tân Định
cùng bạn ra ngồi uống bia hơi
cũng nhớ một thời ra bán thuốc lá
lề đường. xe cộ chạy đông vui…

vẫn mây. tháng sáu hè đang tới
chim hót vang rền thay tiếng ve
ở đây không thấy cành bông phượng
mà rất nhiều hoa như son môi

vẫn một người phone thăm người bạn
nhắc nhau cứ sống. sống an nhiên
nếu được. đọc đôi dòng Kinh Phật
niệm hoài om mani padme hum...

Virginia, June 23, 2014
Đinh Cường

- Sen và Trăng 
sơn dầu trên giấy plast. 
dinhcuong

- Nâng Cánh Sen Xanh 
sơn dầu trên giấy plast. 
dinhcuong