Tuesday, June 24, 2014

827.Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều đầy bông Simone Weil


Ảnh PCH - Chantilly, June 24, 2014thay lời cám ơn Trần Hoài Thư gởi tặng sách


Chiều nay Colombia thắng Nhật đậm 4-1
hơi buồn. xem trận banh xong ra tưới cỏ
vẽ thêm màu trời miền đồi núi
không quên một dải mây hồng

rọc bì thư mới nhận.cám ơn Trần Hoài Thư
gởi tặng món quà văn chương quý hiếm
Kẻ Lạ ở Thiên Đường của Simone Weil
bản An Tiêm in còn lưu ở thư viện Thừa Thiên [1]

anh đã dò tìm ra. nhờ Anh Nga - Bửu Nam
cặp đôi hoàn hảo ( chữ của Hoàng Ngọc Biên )
ở Huế bỏ công ra thư viện scan lại gởi qua
nhân Thư Quán Bản Thảo số Phùng Thăng ra

năm 1943 Simone Weil mất. Phùng Thăng ra đời
hình ảnh hai người ghi dấu đậm trong tôi
thích địa ngục thật hơn là thiên đường tưởng tượng
luôn dấn thân vào con đường văn chương cứu khổ

Simone Weil là Đoá Hồng trên Mặt Đất Đen
đang ngước uống những giọt sương rơi từ Thiên Không
vô tận, một tâm hồn thần bí nhất của thế kỷ XX
lời dịch giả ghi ở bìa sau thật đẹp...

lấy mấy cây viết màu Phạm Cao Hoàng mới cho
nói để đem theo qua Starbucks vẽ. thử nét đầu tiên
ôi khuôn mặt mang đầy nét tâm linh như Camus nói
cho tôi được thanh thản ngay không buồn nữa

như chiều vẫn đầy mây, chiều đầy bông Simone Weil .

Virginia, June 24, 2014
Đinh Cường

[1] Kẻ Lạ ở Thiên Đường – Simone Weil
Phùng Thăng dịch – An Tiêm xb – SaìGòn 1973

Tủ Sách Văn Chương Miền Nam – Thư Ấn Quán 2014


- Bìa sách do Thư Ấn Quán in lại - Chữ ghi tặng của THT


- Simone Weil 
thử bút màu PCH cho 
dinhcuong