Friday, June 20, 2014

821, Thơ ĐINH CƯỜNG Chỉ mình tôi đứng lại


Ảnh PCH- Scibilia, June 2014tặng Nguyễn Sông Ba


Đường làng trong xóm tôi 
nhớ đường làng Witebsk
ôi một thời Chagall
với làng quê nghèo khổ
mà vẫn cưới Bella
viết tự truyện Đời Tôi [1]
kể những ngày thơ ấu
một thời ham sắc màu

sau này thành danh họa
vẫn trái tim yêu thương
hướng về quê nhà cũ
hướng về con đường làng

đường làng trong xóm tôi
mỗi ngày đi đón cháu
với tâm hồn rất thơ. PCH
chụp những cụm mây đứng lại

mà mây thì bay đi
chỉ mình tôi đứng lại… 

Virginia, June 20, 2014 
Đinh Cường

[1] Đời Tôi – Ma Vie. Marc Chagall viết
cuốn tự truyện duy nhất này bằng tiếng Nga.
Bella Chagall, vợ ông, đã dịch ra Pháp ngữ cho
nhà xb Stock- Paris 1931
Bản dịch tiếng Việt xuất sắc của Trần thị Mai Ninh
nhà xb Đà Nẵng 1997


Cảnh làng Vitebsk
Marc Chagall


Đường làng trong xóm tôi (2)
Photo by PCH – June 2014


Đường làng trong xóm tôi (1)
Photo by PCH – June 2014