Thursday, June 19, 2014

820. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẫn chiều đi theo bóng mây


ĐINH CƯỜNG
Vẫn chiều đi theo bóng mây


Thì vẫn chiều đi theo bóng mây
con chim nào lạc mẹ xa bầy
con chim sẻ nhỏ vừa ra tổ
tôi ấp trong lòng hai bàn tay

chim sẻ chim sẻ ơi tôi thương
tuổi nhỏ ngồi dưới mái giáo đường
biết bao chim sẻ vô làm tổ
tha rớt vương đầy bao sợi rơm

mới đó mà nay đầu đã bạc
không như bạc trắng Nguyễn Tường Giang
một thuở nào bên đê Yên Phụ
nay có nhiều đường tên Thạch Lam

chiều đi mau về coi đá banh
trận sáu giờ. Nhật huề Hy Lạp
khán giả Nhật thấy còn lượm rác
dân tộc gì mà vinh dự thay…

Virginia, June 19, 2014
Đinh Cường


  - Dạ khúc chim 
 sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
  dinhcuong
   


- Thiếu nữ - Đàlạt rừng đổi màu 
  sơn dầu trên canvas 40 x 60 in 
  dinhcuong 
 ( coll. Dr. Lưu Trọng Cao Nguyên - California )