Saturday, June 21, 2014

822. Thơ ĐINH CƯỜNG Mây chiều


Ảnh PCH - June 2014
Bữa nay lễ hội đang còn…
Bữa sau lễ hội không còn của ta.
( Tô Thùy Yên )


Vẫn mây hồng sậm cuối ngày
ra sân đứng ngóng một bầy nhạn bay

gởi theo một cánh chim này
biết đâu bạn ở xa đây thấy mình

bạn. người đi biệt mù tăm
người còn rất mệ. tối nằm mùng che

bạn. người đang ở San Jose
đầu than cứ nhức. chụp MRI thấy gì?

nhớ mùa World Cup xưa kia
nay ngồi xem. thấy vắng đi quá nhiều

bỏ ra đứng ngóng mây chiều
mây ơi bay tới  khi nào thì tan…


Virginia, June 21, 2014
Đinh Cường


- Hạt bụi nào 
chân dung Trịnh Công Sơn 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong


- Lữ Quỳnh 
ghi trong sổ với mấy dòng nhạc nháp 
của TCS 
dinhcuong


- Bửu Ý 
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in 
dinhcuong