Wednesday, June 18, 2014

818. Thơ ĐINH CƯỜNG Đọc bài bạn viết cho nhau


ĐINH CƯỜNG
Đọc bài bạn viết cho nhau


Vẫn người đi dưới trời mây
nắng chang. tháng sáu qua hè rồi sao

vẫn người gọi bạn đang đau
hỏi đã đọc bài Ngô Thế Vinh chưa [1]

bắt phone. giọng yếu lưa thưa
dăm ba câu .Hoàng nói chưa. Cường ơi

vẫn người dừng lại bên cầu
suối khe trong. sao nhuốm màu tịch liêu

đọc bài bạn viết cho nhau
sao nghe như đụng đến  bờ tử sinh …

Virginia, June 18, 2014
Đinh Cường

[1] Ngô Thế Vinh – Nguyễn xuân Hoàng
trên con dốc tử sinh – website Tạp chí Da Màu 


- Ngô Thế Vinh - Nguyễn Xuân Hoàng 
tại tòa soạn Việt Tribune 2008 
Photo by Trương Gia Vy
(Ảnh lấy từ Website Da Màu)
bìa 2 cuốn sách xuất bản sau cùng của Nguyễn-Xuân Hoàng
(Ảnh lấy từ Website Da Màu)