Tuesday, June 17, 2014

817. Thơ ĐINH CƯỜNG Mặt trời lại lênĐINH CƯỜNG
Mặt trời lại lên


Et le soleil aussi.
( Jacques Prévert )


Lóng rày ham coi đá banh
lại thêm tranh vẽ chưa xong.viết gì
dăm câu cho bạn vui khi
lúc đau lúc đỡ ù lì bên nhau

không lạc quan không bi quan
@ bạn nói chờ ngày ra đi
nói gì buồn vậy…tôi nghe
bước chân chậm lại. đường mòn phía sau

chim kêu. rừng lá xanh màu
hãy tịnh tâm. còn có nhau bên đời
Đỗ Hồng Ngọc cũng qua rồi
tử sinh tôi cũng có thời rụng rơi

mà thôi. Nguyễn Xuân Hoàng ơi
mỗi ngày là mỗi mặt trời lại lên …

Virginia, June 17, 2014
Đinh Cường

- Trời và Đất 
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in


- Mặt trời lên 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong