Tuesday, June 10, 2014

807. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa và chiều. và mơ nằm giữa đồng cỏ


 ĐINH CƯỜNG
Trưa và chiều. và mơ nằm giữa đồng cỏ


Và đồng cỏ xanh. đồng cỏ xanh ơi
ta làm đứa trẻ nằm dưới tàng cây
trong chiếc nôi đong đưa từ ánh nắng
vào bóng mát, và từ bóng mát ra ánh nắng [1]

tiếc là không có con lừa Platero
của Juan Ramón Jiménez. con lừa sau đó
chết. Platero, tu nous vois, n'est- ce pas ?
thì ra nằm nghỉ giấc trưa mà mơ đồng cỏ

thì ra những ngày ngồi vẽ toàn nostalgia
làm sao hơn. tuổi trẻ với chiều mưa rừng núi
hiền từ sao những con bò đang ngủ
nên khi giở vài trang Platero et moi mà nhớ

đồng cỏ.đồng cỏ xanh ơi.chiều mưa giông tới
chụp thêm vài bức ảnh đồng cỏ nữa nghe PCH
để chúng ta thấy màu xanh vert hút mắt
chạy đến chân trời. những loé sáng hồng tươi …

Virginia, June 10, 2014
Đinh Cường

[1] Giấc ngủ trưa cuối cùng - Con lừa và tôi
 Platero et moi - Juan Ramón Jiménez, nobel văn chương 1956

 Bản dịch của Bửu Ý - An Tiêm xuất bản 1973 - Bìa Platero et moi
nhà xb Seghers, Paris 1956


- Đồi Golgotha
dinhcuong , Dran 1964


-Đồng cỏ (1)
Photo by PCH – June 4, 2014

-Đồng cỏ (2)
Photo by PCH – June 10, 2014