Tuesday, June 10, 2014

806. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thơ rách áo

Photo by PCH - Chantilly, VA, June 10, 2014
                     ta vốn giàu bưng bít
                     vải nào bươm rách nổi


những cằm râu mọc ra
mảnh đời thu quén lại
khoảnh khắc lên màu da
một màu vàng tê tái

xác thân còn xa ngái
ai còn ở nơi này
với trang chiều lấp lóa
những lời thơ tràn mây
rớt xuống cơn nằm vạ

vạ mồm.  ơi vạ miệng
nằm nằm nằm.  ơi nằm
nằm có khi hưng phấn
chen nỗi đời lấn cấn
nằm như một vết xâm
họa đời ra rất ngắn

như cây cọ đã cùn
bút vẩy không ra mực
như thèm một miếng hun
giữa đêm cùng bức rức
ngợp ngời xông hương khói

a.  vần vè chi lạ
chữ nằm sát móc cài
áo rách xin đừng vá
để đẹp lừng hai vai


hoàng xuân sơn
2 mai 2014