Monday, June 9, 2014

805. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều một mình trở về


Photo by PCH - June, 2014


Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
(Trịnh Công Sơn - Lời thiên thu gọi)


Và cuối ngày. qua đồng cỏ xanh
đồng cỏ. đồng cỏ. ôi mênh mông
có bờm ngựa đỏ. vàng khăn lụa
với dáng ai ngồi trong tranh tôi

những ngày xao lãng. màu khô sậm
tấp thêm lớp nữa. núi. mây trời
vệt mây trắng quá. như màu áo
màu áo năm nào ai đem phơi

chút sáng trên môi phơn phớt đỏ
màu son xưa xa cách nghìn trùng
lại hiện về trên tranh rất rõ
khi sao chiều đã mọc đầu hôm

khi người về qua đồng cỏ xanh
gió rất nhẹ nói lời an ủi
hãy vui đi với bóng của mình
đổ xiên ngang mép bờ lau sậy

chiều một mình trở về thấy khỏe....

Virginia, June 9, 2014
Đinh Cường


 - Khất thực 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
dinhcuong

- Vách đá
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcuong