Monday, June 9, 2014

804. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Ở Los Cabos
Los Cabos - Nguồn: internet
lên tranh quán đệm ngồi chờ
thầm nghe biển hát đôi bờ cát rêm
vì đâu chỏm đá ru phiền
rùng con hải điểu bay xuyên nhánh đời
tôi ngồi với bệnh mang tôi
giữa cơn nắng cháy da mồi trục thâm
chiều mang khai triệu vết bầm
mà đời chín lụng cùng trăm năm thuỳ
cơn đau nào chẳng chịu đi


hoàng xuân sơn

13 mai 2014