Wednesday, June 4, 2014

793. Thơ ĐINH CƯỜNG Vẫn cập nhật tin về một nhà văn yêu quýPhoto by PCH – June 3, 2014Nguyễn Xuân Hoàng nét mặt tươi
nhìn tranh Chơn vẽ sáng này vào thăm
Stanford nơi chỗ bạn nằm
mai kia về lại nhớ đồng hồ khuya

tiếng rơi những giọt nước buồn
nước biển trong bịch đầy. rơi chậm rì
không như sóng vỗ thầm thì
đêm Nha Trang.nhớ những gì Hoàng ơi

Căn nhà ngói đỏ. một thời
tuổi thanh xuân ấy đã đời chứ sao
đã đời như chốn mày tao
nghênh nhau ở quán khuya nào Đà Lạt xưa

thôi một thời chúng ta vui
nay già ai cũng bệnh này bệnh kia
chiều nay nhìn ảnh bạn nằm
nét tươi.tôi cứ thì thầm nguyện thôi

cám ơn ba cha con Chơn vào thăm [1]
chờ tôi tháng bảy nghe Hoàng. cà phê …

Virginia, June 4, 2014
Đinh Cường  

[1] Nguyễn Quang Chơn, kỹ sư điện từ Đà Nẵng
qua. cùng hai con đến thăm NXH ờ Stanford sáng nay


- Nguyễn Xuân Hoàng 
ghi nhanh bởi Nguyễn Quang Chơn 

- Cháu Nguyễn Quang Dũng với bác Nguyễn xuân Hoàng
nét mặt tươi nhìn Chơn vẽ mình
Stanford, June 4, 2014