Thursday, June 5, 2014

794. Thơ ĐINH CƯỜNG Xem báo cũ gặp ngày tưởng niệm Tản Đà 75 năm mất (7-6-1939 – 7-6-2014)


ĐINH CƯỜNG
Xem báo cũ gặp ngày tưởng niệm Tản Đà
75 năm mất (7.6.1939-7.6.2014)

Văn – số 175 ra ngày 1 tháng 4 năm 1971,viết về Tản Đà
( chân dung Tản Đà, mộc bản của tuần báo ” Ngày Nay”, Hà Nội 1939 )Nước rợ sông Đà con cá nhảy
Mây trùm non Tản cánh diều bay
(Tản Đà)

Trưa vẽ mệt. nằm nghỉ đọc tờ Văn cũ
gặp số viết về Tản Đà. lại đúng ngày .
tháng ông mất. 7 tháng 6 năm 1939
trước năm tôi sinh ra một tháng. như
vậy là ông mất đã bảy mươi lăm năm.
nếu cộng thêm năm mươi năm tuổi sống
thì đến nay là 125 năm. hơn một thế kỷ…

Tiên sinh đã đi qua giữa cái hỗn độn của
xã hội Việt Nam đầu thế kỷ hai mươi với
tấm lòng bình thản một người thời trước [1]
thời của những cuộc rượu. lang bạt kỳ hồ
rượu và rượu. như sau này có Văn Cao có
Nguyễn Sáng có Trịnh Công Sơn…
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu? [2]
sao trưa nay nằm đọc vu vơ về Tản Đà
mà nhớ quá những người tài hoa thiên cổ
và yêu làm sao thơ ông dịch từ Thôi Hiệu
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai [3]

Virginia, June 5, 2014
Đinh Cường

[1] Thi Nhân Việt Nam – Hoài Thanh Hoài Chân
[2] Đời đáng chán – ca trù Tản Đà :
Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?….
[3] Hoàng Hạc Lâu -
Thôi Hiệu, Tản Đà dịch
Tản Đà tên thật Nguyễn Khắc Hiếu, sinh 19-5-1889
tại Khê Thượng – Sơn Tây , Bắc Việt. mất 7-6-1939
tại Hà Nội.Tao Đàn – s đc bit Nguyn Khc Hiếu
nh internet )

Th bút và ch ký Tn Đà