Friday, May 30, 2014

784. Thơ ĐINH CƯỜNG Biển hát


ĐINH CƯỜNG
B i ể n  h á t


Thành phố lên đèn
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường 5 – 2014gởi Nguyễn Thị Khánh Minh
thay bó hoa mừng thi sĩ

chợt
nghe như trong lòng
biển hát 

(Nguyễn Xuân Thiệp)


Nhớ loáng thoáng đọc đâu đó:
em đã đi lại được… sau khi mổ
hình như chị tỏ bày nỗi vui
cùng với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
sau một tháng nằm bệnh viện
tôi cũng đã vô ra đó. yêu và sợ
bác sĩ y tá bên này quá dễ thương
nhưng sợ đụng vào mình dao kéo

nay dao kéo đã mổ xong chị
hình như là về mấy khớp xương?
tôi không biết rõ, chỉ nghe chị
đã đi lại được là vui là mừng

không như Nguyễn Xuân Hoàng
mổ rồi mà vẫn còn đau lắm
nay Hoàng đi phải chống nạng
đôi khi té . Vy đỡ dậy không nổi

thương quý sao những bạn văn
thương quý sao căn nhà ngói đỏ 
và nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
với ký ức của bóng. đang mong chờ

đọc lại những giấc mơ của chị như
nghe biển hát. hàng thùy dương reo
và chị nhớ thêm vào tranh Chagall
để thấy chút gì nỗi đau và hạnh phúc…

mừng chị. sáng mai dậy sớm ngồi gõ
chữ còn trong veo như những hạt sương…

Virginia, May 30, 2014
Đinh CườngNguyễn Thị Khánh Minh
âm bản nét vẽ đinhcường