Friday, May 30, 2014

785. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi xem mấy tấm ảnh nhiều mây


ĐINH CƯỜNG
Khi xem mấy tấm ảnh nhiều mây


- Khi ngồi ghi ở Starbucks
ảnh Chinh Dinh, May 30, 2014Mây rất nhiều trên cánh rừng Scibilia
vẫn xem nhiều ảnh chụp của PCH
rất mê cảnh con đường sau xóm
êm đềm như đồng quê tranh Lévitan

có xem ảnh cũ hai người bạn
thời trẻ măng chụp ở Tuy Hòa
nơi đó có Y Uyên viết truyện
tôi trình bày bìa do Thời Mới in {2]

Tuy Hòa Tuy Hòa thị xã nhỏ
đã có lần tôi ghé ở vài hôm
thời Hồ Quốc Văn làm phó quận
nay trong người còn mảnh claymore …

mây rất nhiều từ Starbucks nhìn ra
chiều cuối tuần đẹp quán đông khách
đang ngồi ghi mấy dòng trên napkin
con trai ghé qua chụp tấm ảnh bất ngờ

Virginia, May 30, 2014
Đinh Cường

[1] Mang Viên Long - Phạm Cao Hoàng
      thời trẻ  ở Tuy Hòa 

[2] Tượng Đá Sườn Non - tập truyện ( Thời Mới 1966 )
      Y Uyên tên thật Nguyễn Văn Uy
      sinh năm 1943 tại Phúc Yên - Bắc Việt
      bỏ mình trong một trận phục kích gần
      chân núi Tà Lơn - Phan Thiết năm 1969


-Ngày mùa thu
Sơn dầu Lévitan

Đường làng trong xóm tôi
Photo by PCH – Scibilia, Tháng 5.2014

Mây trên rừng Scibilia
Photo by PCH – Tháng 5.2014