Tuesday, May 20, 2014

767. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Vẫn thương vọng cổ quê nhà
Ảnh: internet
Tìm câu vọng cổ người ơi
Đi trong ni nhớ bời bời đêm nay
Mái dầm chưa nóng bàn tay
Khói đồng ai đốt mà cay mắt chờ
Một mình về đứng bên bờ
Thả bông điên điển lửng lờ trôi sông
Xuống câu vọng cổ đắng lòng
Giọng tình lạc điệu chất chồng nhiều năm
Cánh cò trắng bạc xa xăm
Vẫn tôi chờ bóng trăng rằm tháng ba
Vẫn thương vọng cổ quê nhà
Chờ nhau không gặp.Mưa sa cơn buồn.


Trần Vạn Giã


Ảnh: internet