Monday, May 19, 2014

766. Thơ Đinh Cường Gởi Nguyễn Âu Hồng thay lời cám ơn nhận sách


ĐINH CƯỜNG
Gởi Nguyễn Âu Hồng thay lời cám ơn nhận sáchBìa tập truyện LÁ DAFFODIL THẮT BÍM của Nguyễn Âu Hông
Nxb Thư Ấn Quán – mùa xuân 2014
Trưa nhận được Lá daffodil thắt bím
tập truyện Nguyễn Âu Hồng. lòng vui
Thư Ấn Quán càng ngày càng in đẹp
không như Trần Hoài Thư bạn của
Nguyễn Âu Hồng hồi trước .Hai đứa
với bộ quân phục phong sương đèo
Honda xuống chợ quận, tìm quán nhìn
cô hàng cà phê. chiều tôi vẫn di bộ qua
Starbucks ngồi một mình. phone cho
Phạm Cao Hoàng hỏi đã nhận sách chưa

Hoàng cũng quen thân Hồng chứ tôi
thì chưa hề gặp mặt. lại như gần gũi
tại vì Lá daffodil thắt bím chăng. thắt
chặt tình yêu thắt chặt thêm tình bè bạn

tập truyện mỏng. trang trọng. dễ thương
chỉ có 5 truyện mà truyện nào cũng thú vị
cám ơn bạn đã trích mấy câu ghi của tôi
bài của Trần Hoài Thư sau cùng thật đẹp

lại nữa thấy ghi sửa lỗi chính tả: Nguyệt Mai
là nhất. bài nào viết xong tôi cũng nhờ chị edit  
thấy cái băng giấy màu cam bọc ngang dưới sách
cái này chắc tự tay Trần Hoài Thư làm
ghi mấy câu giới thiệu. và địa chỉ liên lạc tác giả

thấy địa chỉ ghi Vancouver. giáp ranh Canada
vùng ấy như có vườn hoa mênh mông nổi tiếng
nên chi thấy tác giả rất rành cây cối. rành về hoa
không rành không thể viết được cái truyện hay
Lá daffodil thắt bím. Make everyday Valentine's Day.

Virginia, May 19, 2014
Đinh Cường - Chữ ký tặng của tác giả


- Bià sau tập truyện