Tuesday, May 20, 2014

768. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi chiều còn nắngPhoto by PCHGởi Nguyễn Quang Chơn
đã đi bộ cùng nhau sau cánh rừng


Khi chiều còn nắng trên cây
Con chim đứng hót kêu bầy về thôi

Khi mây còn bay trên đồi
Trái thông khô rụng nhớ thời nào xa

Khi người từng bước bước qua
Cây cầu gỗ là đến nhà đó thôi

Khi về ngồi bậc thềm rêu
Là đêm đã xuống đìu hiu cánh rừng

Khi ngồi gõ chữ lung tung
Lại ra sáu tám trên từng ngón tay …


Virginia, May 20, 2014
Đinh Cường


 
- Kèn chiều
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong- Trên đồi Đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong- Bên hồ Đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong