Friday, May 9, 2014

749. Thơ ĐINH CƯỜNG Thử làm thơ tình theo Hoàng Lộc


ĐINH CƯỜNG
Thử làm thơ tình theo Hoàng LộcChân dung Hoàng Lộc
qua trí nhớ DCgởi Hoàng Lộc phone thăm
khi chiều ngồi Starbucks


Nhớ chiều qua bến sông đò cũ
ở Ngã Ba Tuần. lau sậy cao [1]
gió thổi tóc bay. em chèo phụ
thuyền xuôi về. tình anh lao xao

Virginia, May 9, 2014
Đinh Cường

[1] Bến đò Tuần ở Huế , sau 75
giáo chức đi lao động trên núi
chiều có người đi đò về ...


cho dẫu phù vân – thơ Hoàng Lộc
nhà xb Hội Nhà Văn 2012