Friday, May 9, 2014

748. Thơ HOÀNG LỘC Hướng trăng


Hoàng Lộc
h ư ớ n g   t r ă n g
Phật chỉ trăng
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcườngtặng đinh cường

phải trăng là tình yêu
Phật chỉ về phía ấy?
anh nhìn trăng vừa đi
vừa tìm em không thấy!

giữa u minh vắng Phật
có khi còn ý trời?
em ở đâu một đời
mà anh chưa được gặp?

5-2014
hoàng lộcTrên núi đá đỏ
sơn dầu trên giấy
đinhcường