Friday, May 9, 2014

747. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN lục bát liên đới
 
khúc nghiễm


nghiễm nhiên
con quạ xa bầy
khi không lục dưới tầm tay
vết chàm
xanh rờn lên mặt thảo am
chẳng phải cư sĩ đường hoàng tứ thân
nghiễm nhiên
dép cỏ không cần
đi mô rồi cũng mười phân
gậy cùnrựt


lòn tay dưới chiếu bần thần
hóa ra ngứt một cọng lân lý buồn
cườicười
bạn rủ.  cười                         không
ừ thì cười với
lông bông cửa nhà
dòm


chẳng phong trào
cũng nín khe
nhìn qua lỗ khóa
tư bề tối om
bà con ơi mấy cái hòm
tự nhiên bật nắp
ngó            lom lom
đời


Hoàng Xuân Sơn
14/4/14