Friday, May 9, 2014

750. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày của Mẹ


ĐINH CƯỜNG
Ngày của MẹMe tôi ngày xưa
Ảnh tư liệu DCMe ơi. con đã già. sao nhớ
như là con còn nhỏ của me
me cho con từng đồng ăn kẹo
kẹo kéo đây. người rao bán quen

kẹo kéo đây. cứ kéo dài ra mãi
âm vang xưa. Xóm Lách mịt mùng thay...[1]

Virginia, May 9, 2014
Đinh Cường 

- Xóm Lách xưa nhà tôi ở những năm 1950
  dốc đường  General de Gaulle - Saigon
  sau này là Công Lý ( gần ngã tư Yên Đổ )
  Thanh Tâm Tuyền có viết truyện dài
  Đêm Xóm Lách Mịt Mùng đăng trên tạp chí Văn …

Tượng Phật – Kmer
Đá, thế kỷ 12 – 13