Thursday, May 8, 2014

745. ĐINH CƯỜNG Sau mùa đông đi đâu cũng thấy sửa đườngĐèo Bảo Lộc  - Ảnh internetgởi Hồ Đình Nghiêm


Tháng năm nắng thắm rừng xanh lại
những ngày đi trong màu xanh lá cây
những ngày đi trong màu hoa rực nở
sau mùa đông các toán sửa lại đường

đi đâu cũng thấy đường đang sửa
toàn xe cơ giới. nhẹ. nhanh làm sao
nghĩ lại mới thấy thương mình đã gặp
một toán người sửa đường trên B’lao

những người sửa đuờng dùng tay bưng đá
đẩy xe ba gác chất đầy gạch xanh
bạc phếch áo quần. đầu che nón lá
mặt che khăn. bụi  nắng ôi chao …

lại nhớ đến nhà thơ Hữu Loan thồ đá [1]
những năm về Nga Sơn ở ẩn quê nhà
sáng đi bộ nhìn đoàn xe sửa đường tân tiến
mà thương quê mình. nghèo. sao cứ festival …


Virginia, May 8, 2014
Đinh Cường

[1] Hữu Loan ( 2- 4-1916 – 18-3-2010 )
Nga Sơn – Thanh Hóa


- Nhà thơ Hữu Loan
   ảnh internet

 
- Cây xanh
  sơn dầu trên bố 16 x 29 in
dinhcuong


- Mùa hoa
  sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
  dinhcuong