Monday, May 5, 2014

738. Thơ ĐINH CƯỜNG Để nhớ Dran một thời hoang dã


 ĐINH CƯNG
Để nhớ Dran một thời hoang dã

- Để nhớ thời ở Dran
sơn dầu trên giấy
dinhcuong 1995Tìm về Dran trong những xấp ảnh cũ
lại ra mấy nét vẽ mốc meo một thời
chất mốc meo hằng nửa thế kỷ
như bụi quý bông hồng vàng chứ ít sao

sáng nay nhận @ Nguyễn Hữu
nói đang ngồi cà phê Tùng với Nguyễn
Dương Quang. có cả Nguyễn Hàng Tình
cùng bàn về một Tuyển Tập Dran

sao tôi thấy nôn nao như dòng suối chảy
như rừng dương xỉ xanh non. sáng sớm
tinh mơ nào Trịnh Công Sơn và tôi cũng
ra đó. một thời hoang dã rất vui

và rất nhiều buổi trưa ra suối tắm
chiều về nước lạnh ngắt. không quen
gần đâu đó có dăm ba người Thượng
vẫy tay chào như rất thân thương

nhắc Dran lại nhớ lắm mấy con bò
mấy cỗ xe ngựa thồ lên xuống phố
phố ỏ đó chỉ đi quanh chợ, xong qua
nhà bưu điện. kêu người bán tem dậy để gởi thư …


Virginia, May 5, 2014
Đinh Cường


- Trên núi non Dran
mực đen trên giấy
dinhcuong. 1964


- Nhìn xuống rừng dương xỉ
sơn dầu trên giấy
dinhcuong. Dran 1964


- Xóm nhà thờ Lạc Lâm
sơn dầu trên giấy
dinhcuong. Dran 1964


- Đồi Golgota
sơn dầu trên giấy
dinhcuong. Dran 1964