Tuesday, May 6, 2014

739. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN ngoại hình. một dấu chấm
đứng đợi.  cuối đường mình eng
mây nghiêng.  chiều vàng phụt tắt
nửa khuya trăng gấu bên thềm
tàn mộng.  khói bay dờ dật

hương đưa.  kỵ sĩ một thời
luân xa tàu hú ngầy ngật
tiếng còi chết chẹt sinh nhai
quẹo một khúc cầm rất gắt

có khi o ép nằm vào
có khi tràn ra đại hải
nằm cao.  gác mái nằm cao
sao tua rớt tràn lên bãi

bước tới.  lúc nào tùy nghi
đứng lại.  chùng chình đứng lại
thôi con suối đã mơ hồ
trỗi một bóng cười xa ngái

hoàng xuân sơn
6 mai 2014