Sunday, May 4, 2014

737. Thơ ĐINH CƯỜNG Nghỉ buổi chiều chủ nhật không đi bộ qua Starbucks để phụ con vá cỏPhoto by PCHgởi Đỗ Hồng Ngọc, đạn đan ...


Chiều ra vá cỏ ngoài sân
vinh quang thay. lao động này thì vui
phụ con cào đất cho bằng
tưới thêm lớp nước tràn ra mép ngoài

từng manh cỏ mướt mua về
dưới đan lớp lưới xanh rêu tiệp màu
miếng từng miếng để lên mau
mấy con chim xuống tìm sâu đất đào

gió gì mà gió như lao
hình như giông lớn sắp vào nơi đây
xong rồi. ngồi nghỉ. phủi tay
rửa cào rửa cuốc. uống ly nước đầy

đạn đan từng chữ ai bày
check “meo” mới thấy mình sai trích rồi
xin lỗi đỗ hồng ngọc ơi
mới hay thơ. khác dấu. lời khác đi

mình cũng vậy. có nhiều khi
chỉ ưng như nói thầm thì vậy thôi
có gì đâu mà kêu trời
vui thôi. vá cỏ. chiều ơi. bạn mình 


Virginia, May 4, 2014
Đinh Cường 


 
- Đỗ Hồng Ngọc, bản vẽ hư
trên bao đựng bánh Starbucks
dinhcuong


- Hoa Thiền
sơn dầu trên giấy
dinhcuong


- Tĩnh vật hoa muguet
sơn dầu trên canvas
dinhcuong