Friday, April 4, 2014

Nhà báo Ngô Vương Toại qua đời
 
Nhận được tin buồn:
Nhà báo NGÔ VƯƠNG TOẠI
đã qua đời lúc 12:22 AM, ngày 03 tháng 4 năm 2014  
tại Fairfax Hospital, Virginia
hưởng thọ 67 tuổi

Linh cữu được quàn tại: 
Fairfax Memorial Funeral Park
9902 Braddock Road - Fairfax, Virginia 22032
Tel: (703) 425-9702

và sẽ được an táng tại:
Fairfax Memorial Funeral Park.
9902 Braddock Road - Fairfax, Virginia 22032
Tel: (703) 425-9702
THÀNH THẬT CHIA BUỒN

cùng chị Lan và tang quyến
và cầu xin linh hồn người quá cố
sớm được đón nhận 
trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa


Đinh Cường   Trương Vũ   Luân Hoán
Nguyễn Tường Giang   Đặng Đình Khiết 
Nguyễn Minh Diễm   Phạm Nhuận  Phan Ni Tấn
Nguyễn Thế Toàn   Nguyễn Trọng Khôi 
Nguyễn Xuân Thiệp  Trần Doãn Nho  Chân Phương
Phạm Thành Châu  Hoàng Khởi Phong   Hải Phương & Quận
Hoàng Xuân Sơn  Nguyễn Minh Nữu  Nguyễn Thị Thanh Bình
Phạm Cao Hoàng  Nguyễn Ngọc Phong  Hoàng Ngọc Lĩnh


(Xem CÁO PHÓ ở đây)