Friday, April 4, 2014

683. Thơ ĐINH CƯỜNG Mùa xuân về


ĐINH CƯNG
Mùa xuân về

- Hành hương 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
dinhcuong
Bây giờ là cánh rừng
đã đầy búp non xanh
bây giờ ven đường mòn
đã đầy hoa vàng nở

tôi đi trong gió chiều
nắng chạy dài rất nhẹ
chim đâu bay về nhiều
ôi bầy chim đỏ gạch

tha hồ chuyền qua nhanh
không như ngày rét mướt
rúc dưới từng bụi chanh
hoa chanh giờ  nở trắng

hoa chanh thơm vườn xưa
rợp đầy bông khế tím
tóc dài bồ kết gội
dáng ai hong nắng chiều

nắng chiều nắng chiều ơi
tiếng còi tàu lại hụ
từng bước từng bước về
thấy thương bạn bè quá

người nằm trong áo quan
người đang nằm rehab...

Virginia, Apr. 4, 2014
Đinh Cường  


- Chim đỏ 
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in 
dinhcuong

- Mùa hoa mimosa Đàlạt 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
dinhcuong