Wednesday, April 2, 2014

679. Thơ ĐINH CƯỜNG Matisse, như một lễ hội tranh giấy dán


ĐINH CƯNG
Matisse, như một lễ hội tranh giấy dán

- Matisse - phác thảo 1943
cho tập sách Jazz gởi chị Huyền Chiêu


Matisse mất vào năm 1954 tại Nice.
Nguyễn Đức Quỳnh ( Hà Việt Phương )
đã viết một bài ngắn trên báo Đời Mới
của ông Trần Văn Ân, đường Trần Hưng Đạo
Sàigòn, với cái tựa đề làm tôi nhớ mãi :
Matisse băng hà hoan hô Matisse

nay nhân đọc hai màn kịch ngắn
viết theo một truyện cổ tích Đan Mạch
Andersen, tác giả  tôi mê hồi trẻ
đúng như người viết - Huyền Chiêu
đề tặng các học trò nhỏ của tôi
kèm thêm cái minh họa cắt giấy dán
rất hay trên blog Trần Thị Nguyệt Mai

lại làm tôi nhớ Matisse với tranh giấy dán
ngoài thế giới tranh sơn dầu của ông
xem như một lãnh tụ của Hội Họa Mới
đầu thế kỷ hai mươi, cùng với Picasso,
Paul Klee, Chagall, Modigliani... ảnh
hưởng không ít đến nhiều họa sĩ Việt Nam

ông cũng đã đóng góp không nhỏ vào
trường phái mệnh danh Dã Thú ( Fauvisme )
ông khai thác trang trí trong tranh cổ Islam
và những ngày dài ở Maroc khiến ông vẽ
nên những sắc xanh dương kỳ lạ, cả về hoa lá.

những năm gần như cuối đời ông trở lại
làm tranh giấy dán, chắc để cho nhẹ sức
vậy mà kho tàng tranh giấy dán của ông làm
ta kinh ngạc, từng đoàn người sẽ xếp hàng
nối đuôi nhau vào xem tranh giấy dán của ông …[1]


Virginia, April 2, 2014
Đinh Cường

120 Tranh Cắt Giấy – Matisse từ 1943 đến 1954
sẽ được bày tại  Tate Modern - Anh Quốc từ April 17
đến September 7, 2014 sau đó sẽ đuợc đem qua bày
tại  Museum of Modern Art, New York từ October 14 – 2014 đến
February 9, 2015

- Matisse - chi tiết Lá

- Trang báo Asian Art News / March- April 2014 
đưa tin hai cuộc  bày Tranh Cắt Giấy Henri Matisse 

- Henri Matisse tại studio