Wednesday, April 2, 2014

677. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhẩm tính


ĐINH CƯNG
N h ẩ m  t í n h


 
Dalat nostalgie 3
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
đinhcường
Tôi ngồi nhẩm tính từ đây
đến nhà Phạm Cao Hoàng
chắc gần bằng Tân Định
vào Phú Lâm – Chợ Lớn
qua cầu Chà Và. hay bằng
Lạc Lâm ra Đơn Dương

hồi xưa đi mobylette, chở
ông Bùi Giáng rất sợ. ông
ngồi sau cứ đứng nhổm dậy
làm xe mất thăng bằng. ai
ở ngoại quốc gởi tiền về
chỉ nhờ tôi chở ông đi lấy…

ngày nay muốn rủ bạn ra
cà phê. mà chịu. hai người
đều không lái xe. chỉ nhờ
con gái chở. mà con thì bận
đi làm suốt ngày về. không
lẽ cứ nhờ con. nên thôi cứ
đi bộ ra Starbucks ngồi
một mình. nhìn trời nhìn đất

suốt mùa đông cứ áo laine
áo coat, chiều nay nắng ấm
vẫn cứ mặc vậy vì chưa quen
khi thấy nóng cởi áo ngoài ra
quàng nơi tay. lần này không
để cell phone rớt. cám ơn
người lượm được đã cho lại
người Mỹ thật tốt, bạn bên nhà nói

bạn còn nói làm sao qua xem và dự
Lễ Hội Anh Đào. đâu giữa tháng tư
Virginia, Apr. 2, 2014 
Đinh Cường


 
Nguyên Minh – Phạm Cao Hoàng
sau deck nhà DC. 4 – 2011
(ảnh DC)

 
Bùi Giáng
(ảnh internet)