Saturday, March 29, 2014

671. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Ca dao
Ảnh: internetTu Bông những ngày gió mùa
Ru con thương bát canh chua quê mình
Bay bay tà áo vô tình
Bên sông người đợi bình minh trở về
Ru con khúc hát tình quê
Nước đi ra biển trở về cùng non
Để câu lục bát vẫn còn
Nhen trong kỷ niệm nỗi buồn đêm thâu
Mẹ cha dù bạc mái đầu
Không quên một thuở qua cầu sông Trăng
Lớn lên con hãy nhớ rằng
Tự tình đất nước là bằng ca dao

Trần Vạn Giã6 7 1