Friday, March 28, 2014

670. Thơ ĐINH CƯỜNG Cuối tuần nhớ bạn trở vô nhà thương giải phẫu


ĐINH CƯNG
Cuối tuần nhớ bạn trở vô 
nhà thương giải phẫu

- Nguyễn Xuân Hoàng thời trẻ
gởi Nguyễn Xuân Hoàng,


Bạn mới phone hôm kia
cám ơn tập Cào Lá Ngoài
Sân Đêm. Dũng mang về.
ghé lên thăm và trao lại

bạn nói cuối tuần mổ
hôm nay vào nhà thương
chiều tôi vừa đi vừa niệm
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Cứu Khổ Cứu Nạn...niệm
hoài niệm mãi. bạn tôi ơi

mong sao bạn qua khỏi
sau cơn giải phẩu này
gia đình luôn bên bạn
chị Vy. nhớ tin vui nghe
nơi xa này ngóng trông
giọng nói Hoàng lại khoẻ

mai mốt về ra Starbucks nhé …

Virginia, March 28, 2014
Đinh Cường


- Nguyễn Xuân Hoàng San Jose 2014

- Bìa tập truyên Nguyễn Xuân Hoàng 1968